Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


कधी असही जगाव लागतं....खोट्या हास्याच्या पडद्या आड खरे दुःख लपवाव लागतं....कर्तव्याच्या नावाखाली स्वतःला राबवाव....इतरांना आनंदी ठेवण्यासाठी डोळ्यातलं पाणी लपवाव लागतं....खुप इच्छा असुन देखील नाही म्हणाव लागतं....खुप प्रेम असुन देखील नाही अस दाखवाव लागतं.... अस इतरांना हसवता हसवता कधी खुप रडाव लागतं....
कधी कधी असही जगाव लागतं.

Category : Sad


कंजुस
बापाला त्याचा मोठा मुलगा बोलतो:
"पप्पा माझि गर्लफ्रेँड
pregnant
झाली आहे. ५०,०००रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहीच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
दोन महिन्यानंतर
त्याचा लहान
मुलगा बौलतो: "पप्पा माझि गर्लफ्रेँड pregnant
झाली आहे. ७५,००० रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहिच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
६ महिऩ्यानँतर
कंजुसची कुँवारी मुलगी बोलते: "डॅडी, मी pregnant
आहे.!"
.
कंजुस तिला मिठी मारतो आणि तीचा कपाळाला चुँबन
देउन बोलत: "शाबाश बेटी, आता पैसे घ्यायची माझी बारी आली आहे..

Category : Joke


आठवण आली कि मन कासावीस होतं
त्याच आठवणीत मन जणू रडू लागतं
मन माझं तर वेडच आहे
कसं सावरू ह्या वेड्या मनाला
जे आजून तुझ्यातच रुजलं आहे
तू येशील म्हणून मनाला आवरला आहे.

Category : Miss-You


एकदा एक सुंदर मुलगी पोपट विकत
घेण्यासाठी शॅाप मधे जाते...
मुलगी पोपटाला विचारते :- मी तुला कशी वाटते...??
पोपट :- चालु.....;)
मुलगी दुकानदाराला रागवते..
"काय हो तुमचा पोपट काही पण
बोलतो ओ.."
दुकानदार पोपटाला आत घेऊन
जातो आणी पोपटाच्या तोंडावर
पाणी मारतो आणी म्हणतो..
"बोल रे परत असे बोलेल का..?"
पोपट :- ठीक आहे नाही बोलणार...:(
दुकानदार पोपटाला बाहेर घेऊन येतो..
मुलगी :- मिठु जर माझ्यासोबत १ व्यक्ती आला,
तर तुला काय वाटेल..
पोपट :- मला वाटेल तुमच्यासोबत
तुमचे मिस्टर आहेत..
मुलगी :- जर २ व्यक्ती असेल तर...?
पोपट :- मला वाटेल तुमच्यासोबत
तुमचे मिस्टर आणि तुमचे दिर आहेत..
मुलगी :- जर ३ असतील तर..??
पोपट :- मला वाटेल तुमच्यासोबत
तुमचे मिस्टर, दिर आणि तुमचे भाऊ आहेत..
मुलगी :- जर ४ असतील तर..
पोपट :- ए बाबा पाणी आण
तुला सांगीतले होते आधीच,
मुलगी चालु आहे....:D ;) :P

Category : Joke


प्रेमाची माझ्या वाट अतिशय खडतर हि..
दमलेत पाय माझ्या हृदयाचेही..
बोल ना..का म्हणालीस..,
"आहेत आपल्या वेगळ्या वाटा..??"
हाच तर रुतून बसलाय काटा..

Category : Love


नोकर- 'साहेब मला केराच्या टोपलीत शंभराच्या पाच नोटा सापडल्या, हे घ्या.'
मालक- 'मीच फेकून दिल्या होत्या, नकली नोटा आहेत त्या'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
नोकर - म्हणूनच परत करीत आहे.

Category : Joke

Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page