Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


गर्लफ्रेंड म्हणजे काय असते..??
पांढर्या केसावरील हेयर डाय असते..
भुक लागली तेव्हा इडली फ्राय असते..
... आय लव्ह यु मधला वाय असते..
... लग्नाआधिचा रिलेशनशीप चा मोठा ट्राय असते..
गर्लफ्रेंड चा काय त्रास असतो...??
सतत कानाशी गुणगुणनारा न मारता येणारा डास
असतो..
कितीही नाक दाबले तरी न टाळता येणारा वास असतो..
... मोबाइलच्या व्हायब्रेशनला घाबरवनारा भास असतो..
जबरदस्तीच्या अटेंडंस साठी करावा लागनारा क्लास
असतो..
कितीही आभ्यास केला तरी शेवटी बॉयफ्रेंड नापास
असतो.

Category : Funny


एक छोटीशी मुलगी तिच्या बाबांबरोबर जात होती, एका पुलावर खूप वेगाने पाणी वाहत होतं...

बाबा: बाळा, घाबरू नको.. माझा हात पकड...

मुलगी: नाही बाबा, तुम्ही माझा हात पकडा...

बाबा (हसत): दोघांमध्ये काय फरक आहे बाळा...??

मुलगी: जर मी तुमचा हात पकडला, अन अचानक काही झालं, तर मी तुमचा हात सोडून देऊ शकते. पण जर तुम्ही माझा हात पकडला, तर मला माहितीये की काहीही झालं तरी तुम्ही माझा हात कधीच सोडणार नाही..!!

Category : Father


काही नाती तुटत नाहीत,
ती आपल्या नकळत मिटून जातात,
जशी बोटांवर रंग ठेवून
फ़ुलपाख्ररे हातून सुटून जातात...!

Category : Nice


५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
मी हळूच रोज त्याच्या दप्तरातील
चोकलेत काढणे पण तरी त्याचे नेहमी तिथेच चोकलेत ठेवणे.
१० वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
एकत्र अभ्यास करताना पेन्सिल
घ्यायच्या बहाण्याने
मुद्दामहून त्याने
माझ्या हाताला केलेला स्पर्श.
१५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
आम्ही शाळा बुडवल्या मुळे पकडले
गेल्यावर त्याने
स्...वताहा एकट्याने
भोगलेली शिक्षा.
१८ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, शाळेच्या निरोप समारंभात त्याने
मारलेली मिठी आणि खारट आश्रू
पीत पुन्हा भेटण्याची ठेवलेली गोड
अपेक्षा.
२१ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
माझ्या कॉलेज ची सहल गेलेल्या ठिकाणी त्याने त्याचे
कॉलेज बुडवून अचानक दिलेली भेट.
२६ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे,
गुढग्यावर बसून हातात गुलाबाचे
फुल घेऊन त्याने
मला लग्ना साठी केलेली मागणी.
३५ वर्षाची स्त्री :- प्रेमम्हणजे,
मी दमले आहे हे बघून त्याने
स्वताहा केलेला स्वयंपाक.
५० वर्षाची स्त्री :- प्रेमम्हणजे,
तो आजारी असून, बरेच दिवस बेड
वरच असूनसुद्धा मला हसवण्यासाठी त्याने
केलेला विनोद.
६० वर्षाची स्त्री :- प्रेमम्हणजे,
त्याने शेवटचा श्वास
घेताना पुढल्याजन्मात लवकरच
भेटण्याचे दिलेले वचन

Category : Love


ब्रेक अप नंतर पण स्मार्ट पोपट"
मुलगी-: लक्षात ठेव,
तुला पुन्हा माझ्यासारखी मुलगी नाही भेटणार.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
मुलगा-: चिल बेबी चिल....
मला तुच आवडत नाहीस तर शोधेन
तरी कशाला तुझ्यासारखी परत..

Category : Joke


मी ही प्रेम केले होते त्याच्यावर , पण त्याला ओळखता आले नाही. मी तर नेहमी त्याचीच होते , पण त्याला माझे होता आले नाही. माज्या मनातील खरे प्रेम त्याला कधीच पाहता आले नाही , त्याला विरहाच्या दुखातून अजुन बाहेर पड़ता आले नाही. खुप प्रयत्न करून देखिल त्याला विसरता आले नाही. तो सोडून गेला तरी मला त्याला सोङताच आले नाही ४ चोघीत माला कधी मोकले हसता आले नाही ७ पावले अजुन त्याला माज्या बरोबर चलता आले नाही ७ जन्माचा जोड़ीदार ज्याला म्हणाले त्याला
या एका जन्मात माजे का होता आले नाही?

Category : Love

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics
FB Page