Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


एक मुलगा आपल्या शेजारच्या
काकूला घरी सोडवायला गेला
घरी पोहचल्यावर.
.
काकू-अरे बाबा राञ खुप
झाली तू पण इथेच बिट्टूच्या
रुम मध्ये झोप..
.
मुलगा-नाही काकू मी इथेच
सोफ्यावर झोपतो
मुलगा तिथेच सोफ्यावर
झोपला..
.
सकाळ झाली आणि एक
सुंदर मुलगी हातामधे चहा
घेऊन आली..
आणि मुलाने विचारले..
.
आपण कोण?
.
मुलगी-मी बिट्टू..आणि तुम्ही?
.
.
मुलगा-मी गाढव..!!

Category : Joke


नील आर्मस्त्रौंग ने चंद्रावर पहिले पाउल ठेविले हे सगळ्यांना माहिती आहे पण त्यानंतर काय झाले हे कोणालाच माहिती नाही,
.
.
.
चंद्रावर पाउल ठेवताच त्याला एक मुलगा व एक मुलगी दिसली,
.
.
त्यांना त्याने विचारले,
” Who are you ?”
.
.
… .
.
Reply :- कॅमेरामन संतोषच्या बरोबर
मी रुपाली जोशी , झी मराठी !!!

मी मराठी ...जी मराठी

मराठी पाउल पडते पुढे....!

Category : Joke


मी ही प्रेम केलेलं त्याच्यावर
पण त्याला नाही ते जाणवलं
त्याने प्रेमाला माझ्या मैत्रीचं नाव दिल
म्हनाला .....
मित्र राहिल आयुष्यभर पण प्रेम
करणार नाही..
संकटाच्या वेळी साथ देईल पण
संसार करणार
नाही..

Category : Love


एका मुलीने देवाला विचारलं प्रेम काय असत...?
.
देव म्हणाला- "बागेतून एक फुल घेऊन ये".
.
ती मुलगी फुल आणायला गेली ,
तिला एक फुल आवडल...
पण तिला त्याचापेक्षा सुंदर फुल हव होत..
ती पुढे चालली गेली ,
पण तिला चांगल फुल नाही मिळाल..
जेव्हा ती परत तेच फुल आणायला गेली ,
तेव्हा ते फुल तिथे नव्हत..
तिला खूप पश्चाताप झाला,
तिने देवाला येऊन सांगितलं..
.
तेव्हा देव म्हणाला ," हेच आहे प्रेम "
जेव्हा प्रेम तुमच्याजवळ असतं ,
तेव्हा त्याची कदर नाही करत ,
पण जेव्हा ते निघून जाते तेव्हा कळते ते काय
असत ....!!!

Category : Nice


चम्या चे चिंगी बरोबर मजबूत भांडण होते.....
चिंगी:- तू हलकट आहेस, जेव्हा तुला गरज असते तेव्हा तू मला मस्का मारून काम करून घेतोस, आणि मला गरज असेल तेव्हा नेहमी तुझे पैसे संपलेले असतात, गाडी पंक्चर असते... मला तुझ्याशी इथून पुढे कोणतेही नाते ठेवायचे नाही....
चम्या:- असे तू आत्तापर्यंत १०० वेळा म्हणाली आहेस, यंदा तरी नक्की आहे ना हे...... म्हणजे मला दुसरी पोरगी पटवायला.....
चिंगी बेहोश.... चम्या मदहोश......

Category : Joke


चम्या :- माझा जन्म अमेरिकेत झाला....
.
.
.
.
.
मित्र :- कोणता भाग???
.
.
.
.
चम्या :- माझे सर्व भाग..... :D :D

Category : Joke

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Diwali - Marathi Greetings
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics
FB Page