Facebook status and images.Tag your facebook friends

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


डोक्टर कडे फोन ची बेल वाजते पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का?
डोक्टर: हो आहे की.
पलीकडुन: थोडा काढा आणि खीशात ठेवा.
परत १० मी. फोन येतो.
पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का?
डोक्टर: हो आहे की.
पलीकडुन: थोडा काढा आणि खीशात ठेवा.
अस ३ ते ४ वेळा झाल्यावर डोक्टर फ़ार चिडतो.. मनात म्हणतो आता येवू देत फोन बघतोच त्याच्याकडे.
१० मी. पुन्हा बेल वाजते…
पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का?
डोक्टर: जोरात ओरडतो.. नाहीये का?
पलीकडचा माणूस : आहो मग चिडता कशाला खिशातला काढा की।

FB Share
Category : Jokeमुलगा : हे बघ मी हा नवीन मोबाईल घेतला

मुलगी : वा मस्त आहे रे तुझा मोबईल
...
चल आत्ता पार्टी हवी आहे हा

मुलगा : हो नक्कीच

संद्याकाळी ते दोघे जण ऐका मस्त हॉटेल मध्ये जेवण्यासाठी जातात

जेवण संपल्यानंतर

मुलगी : काय रे एवढ्या मोठ्या हॉटेल मध्ये जेवण्यासाठी पेसे कुठून आणलेस

मुलगा : काही नाही ग तो मोबाईल विकून टाकला..

FB Share
Category : Loveसमुद्राच्या किनार्याची किंमत समजण्यासाठी लाटेचे स्वरूप जवळून पहावे लागते,

पाण्याची किंमत समजण्यासाठी दूष्काळात जावे लागते,

प्रेमाची व्याख्या समजण्यासाठी प्रेमात पडावे लागते,

आणि

छञपती शिवाजी राजांचा इतिहास समजण्यासाठी मराठी असावे लागते.

FB Share
Category : Me-Marathiशिक्षक : बादशहा अकबर ने कुठ पर्यंत राज्य केले ?

चिन्टु : पान नं. १७ ते ४२.

FB Share
Category : Student-Examमाणसाला सुंदर दिसण्यासाठी
सुंदर असणं महत्वाचे नसतं.....
तर
महत्वाचं असतं ते सुंदर नि
तितकंच निरागस मन,
आणि त्यावर जर निर्मळ हास्य असेल तर
जगात त्या व्यक्तीपेक्षा सुंदर कोणी दिसूच शकत नाही.. ..!!

FB Share
Category : Niceएकदा एक खोडकर मुलगा एका माणसाला फोन करतो..

माणूस - हेलो !!

मुलगा - उल्लो पुल्लो कुल्लो...

माणूस - कोण आहे बे ?

मुलगा - एक व्यक्ती..

माणूस - ते माहित आहे..नाव सांग..

मुलगा - मी एक खोडकर मुलगा आहे..

माणूस - तुझ्या तर......कुठे राहतोस तू ?

मुलगा - पृथ्वी वर..

माणूस - ते माहित आहे...फोन का केलास ?

मुलगा - तुला परेशान करायला..

माणूस - थांब साल्या..तुझ्या बापाला बोलाव..छक्क्याची औलाद !!

मुलगा - बाबा !! मी आहे, चम्प्या...

FB Share
Category : Joke


  Previous  1 2 3 4 5  Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Ganesh Chaturthi - Marathi Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me-Marathi
 • Miss-You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics