Facebook status and images.Tag your facebook friends

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


एका मराठी मुलाचे
एका मराठी मुलीला म्हणणे मी चंद्र-तारे आणायच्या गोष्टी करत
नाही,
डाळ-तांदूळ आणता आले, खूप झालं:) तू नाही दिसत ऐश्वर्यासारखी! हरकत
नाही,
पण एकदम आवडलीस, खूप झालं :) काचेचं शामदान मी नाही लावू शकत छताला,
पावलापुरता प्रकाश येतोय,खूप झालं :) नको करूस पक्वान्न पंचतारांकीत
हॉटेलमधली,
दोन वेळचं रांधता येतं तुला, खूप झालं :) मला नाही जमणार तुला न्यायला लँाग
ड्राईव्हला,
ऑफिसपर्यंत सोडता आलं, खूप झालं :) तुला नाही समजली माझी कविता?
चालेल..
हिशोब समजतोय ना? खूप झालं :) नसू आपण रोमियो-ज्युलिएट, वा नसू
शिरी-
फरहाद,
दोन श्वास, एक प्राण..
खूप झालं :)

FB Share
Category : Loveसूर्य कोणाला झाकत नाही,

डोँगर कोणाला वाकवत नाही,

मराठी असल्याचा अभिमान बाळगा,

कारण मराठी कोणाच्या बापाला घाबरत नाही !!

FB Share
Category : Me-Marathiमुलगा - तुला एक सांगायचे होते....
मुलगी - It is Not Gud 2 Talk While Eating
मुलगा: अरे माझं ऐकुन तर घे आधी..
मुलगी: शट अप..It is Not Gud 2 Talk While Eating..
.
... .
.
.
(जेवन झाल्यावर् )

मुलगी - हं आता बोल...
.
.
.
.
.
मुलगा - तुझ्या जेवनात झुरळ पडले होते.... अजुन बन इंग्रज..... :P :D

FB Share
Category : Jokeआम्ही कधी अभ्यास केला नाही
अभ्यास फक्त दोन गोष्टीमुळे शक्य होतो

१. आवड
२. भीती

..
..

फालतू आवडी आम्ही ठेवल्या नाही..
..
..
भीत तर आम्हाला कोणाच्या बापाचीही नाही

FB Share
Category : Student-Examजिवनातले तीन छोटे नियम

१ . तुम्हा जे हवं आहे ते मिळवण्यासाठी तुम्ही जर प्रयत्नचं केले नाही
तर ते तुम्हाला कधेचं मिळणार नाही....

२ . तुमच्या मनात असलेले तुम्ही जर कधी विचारले नाही किंवा बोलले नाही
तर त्याचे उत्तर नेहमीचं नाही असेचं असेल ...

३ . जर तुम्ही पुढे जाण्यासाठी पाउल उचललेचं नाही
तर तुम्ही जागेवरचं रहाणार ...

FB Share
Category : Lifeती : तू मला कुठे सोडून तर जाणार नाहीस ना ?
तो : अग वेडे, आपली सावली कधी आपली साथ सोडते का, मी तरतुझी सावली आहे...
ती : पण मग अंधारात ? अंधारात जशी सावली आपल्याला विसरते तसं तू पण मला विसरशील ? मला अंधाराची खुप भीतीवाटते रे....
तो : भिवु नकोस. मी आहे ना. अंधार पडला तर मी लगेच तुला माझ्या मिठीत घेईनना.
ती : तसं असेल तर मग मला आयुष्यभर अंधारात जगावं लागलं तरी चालेल ...

FB Share
Category : Love


  Previous  1 2 3 4 5  Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Ganesh Chaturthi - Marathi Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me-Marathi
 • Miss-You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics