Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.
 • Chhat Puja - 29 Oct

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


जिवनातील सात सहज आणि सुंदर तत्वे

१ . आपला भूतकाळ नेहमी शांतीपूर्वक असू द्या
जेणे करुन तो आपला वर्तमान बिघडवणार नाही ..

२ . कुणी आपल्याबद्दल काय विचार करतं
याचा विचार करण्याची आपल्याला गरज नाही ...

३ . जीवनातं वेळंचं आहे सारे काही म्हणून
पुरेसा वेळ घ्या आणि पुरेसा वेळ द्या ...

४ . दुसरे कोणी आपल्या अनंदाचे कारण नसते
आपल्या स्वतः व्यतिरिक्त..

५ . कधी कोणाशी तुलना करु नका कारण
आपल्याला त्या व्यक्तीच्या जीवनाची पूर्ण माहीती कधीचं नसते

६ . जास्त विचार करणे सोडा
ठीक आहे ......प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर माहीतचं असेल असे नाही.

७ . आनंदी असा , जगात फक्त आपल्याचं आयुष्यात
अडचणी आणि प्रश्न आहेत असं नाही

Category : Lifeपति :- आज घर आवरलेलं आहे . तुझ व्हाट्सअप बंद होंत का आज ?

पत्नी :- नाही हो.
फोनचा चार्जर सापडत नव्हता .
तोच शोधण्याच्या नादात घर आवरलं गेल..!

Category : Husband-Wifeशत्रूच्या हातावर तुरी देऊन पसार होणारे खूप लोक इतिहासाला भेटले आहेत. पुढेही भेटतील..
..
पण
..
..
..
..
..
शत्रूच्या हातावर मिठाई देऊन पसार होणारा पहिलाच वीर - राजा शिव छत्रपती

Category : Me-Marathiखूप प्रेम करतो तुझ्यावर नाही विसरणार तुला तुझ्यासाठीच जगणार प्रत्येक दिवसं तुझ्यासाठीच मरणार माझा प्रत्येक श्वास हा फ़क्त तुझेच नाव घेत असणार मरण आले तरी ओठांवर फ़्क्त तुझेच नाव असणार.

Category : Broken-Heart3 दारूडी टँक्सी मध्ये बसतात...
टँक्सी ड्रायव्हरला माहित असते कि ते तिघे
प्यायलेले आहेत म्हणुन तो टँक्सी चालु करुन बंद करतो व
म्हणतो साहेब तुमचे ठिकाण आले.
.
मग ते तिघे खाली उतरतात,त्यातील
एकजण पैसे देतो,दुसरा थँक्यु
म्हणतो आणि तिसरा टँक्सी ड्रायवरच्य कानाखाली मारतो
.
टँक्सी ड्रायवरला वाटते
कि आता आपली काय गय नाही तरीपण तो विचारतो कि,"साहेब काय झाले?"
तर तो माणुस म्हणतो,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"टँक्सी जरा हळु चालवत जा.
तु तर आज आम्हाला मारलेच असते"

Category : Jokeबंड्या : अरे लग्नानंतर तुझं दारू पिणं वाढलं कसं?

गण्या : काय करणार, माझी अजिबात इच्छा नव्हती. पण बायकोचा आग्रह.
बंड्या : काय सांगतोस काय!

गण्या : मग काय... सकाळ संध्याकाळ तीचं आपलं एकच पालुपद... दारू-सोडा, दारू-सोडा.
मग काय करणार, तिच्या समाधानासाठी दारू-सोडाघेऊन बसावंच लागायचं ना.. :P

Category : Joke


 Prev  1 2 3 4  Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Diwali - Marathi Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss -You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics