Facebook status and images.Tag your facebook friends

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


FACEBOOK आणि COLLAGE मधील मराठी मुलगी..
College मधे अनेक mod मुली असतात,
पण जी गोड लाजते,.... ती मुलगी मराठी असते.
College मध्ये मुली short top घालतात.
पण जी पाठ दिसू नये म्हणून top खाली ओढते,..ती मुलगी मराठी असते.
College मध्ये मुली jeans घलुन येतात,
पण जि jeans बरोबर पायात पैजण घालते,..ती मुलगी मराठी असते.
College मधे अनेक मुली असतात
पण वात्रटपणा केल्यावए कानाखाली वाजवते..ती मुलगी मराठी असते
शॉपींगलाही अनेक मुली जातात
खर्चाचा विचार करुन फ़क्त कानातलं घेऊन येते...ती मुलगी मराठी असते
आणि हो.....FACEBOOK वर तिच्या प्रोफाईल वर कोणी मुलाने डर्टी पीक TAG केला तर क्षणाचाही विलंब न करता त्याला ब्लॉक करते ती मराठी मुलगी असते

FB Share
Category : Me-Marathiआई, किती ते तुझं निस्वा:र्थ प्रेम
हृद्याच्या किती कप्प्यात साठवू मी
कितींदा नव्या हृदयाचा संदेश
देवाकडे क्षणाक्षणाला पाठवू मी

आई, हजार जन्म घेतले तरी
एका जन्माचे ऋण फीटणार नाही
आई, लाख चुका होतील मज कडून
तुझं समजावनं मिटणार नाही

आई, करोडोंन मध्ये जरी हरवलो
तरी तू मला शोधून काढशील
आई, तुला एकदाच हाक दिली
तरी अब्जांनी धावून येशील

FB Share
Category : Motherका आहे आस कोणाची
मज हेच कळत नाही
प्रेमाचे धागे तुटता
का तुटत नाहीत
दूर गेला मज सोडून तो
हे माहित आहे मजला
तरी हि तो येईल पुन्हा
हा एकच ध्यास लागला
डोळे वाटेवर ठेउनी
मी वाट पाहे त्याची
तो येईल इतक्यात
भेट होईल का माझी
नाही आलास तरीही
मी इथेच आहे उभी
शेवट पर्यत मी आहे
फक्त आणि फक्त तुझी .............

FB Share
Category : Love{ दारूचा पाढा }
दारू एके दारू, पार्टी झाली सुरु.
दारू दुणे ग्लास, मजा येईल खास.
दारू त्रिक वाईन, वाटे कसे फाईन.
दारू चोक बियर , टाका पुढचा गिअर.
दारू पंचे रम, विसरून जाऊ गम.
दारू सक ब्रँडी, आण चिकन अंडी.
दारू सात विस्की, कॉकटेल करता रिस्की.
दारू आठ बेवडा, आणा शेव चिवडा.
दारू नव कंट्री, मारा परत एंट्री.
दारू दाहे प्याला, स्वर्ग सुखी न्हाला...! ;)

FB Share
Categories : Funny   Daru  नाव - रजनी ...रजनी कांत ..
हॉबी - हाताने बंदुकीची गोळी पकडणे..सिंहाचे दात तोडून जमा करणे..
रेकॉर्ड - जीराफ्च्या मानेची गाठ बांधली..
Most embarrassing मोमेंट - एका बुक्कीत १०० हत्तींना नाही मारू शकलो..फक्त ९९ मेले.
वेडे पणा - त्सुनामी मध्ये पोहलो ..
achievement - लावा मध्ये स्केटिंग केली.
स्वतःवर गर्व - जेव्हा मला पाहून ४० फूट लांब अजगर पळून गेला.

FB Share
Category : Funnyतु माझ्या सोबत असलीस की,
एकटक तुला पाहावेसे वाटते..

तु मला पाहुन हसलीस की,
तिथेचं तुझे पुन्हा व्हावेसे वाटते.

FB Share
Category : Love


  Previous  1 2 3 4 5  Next