Facebook status and images.Tag your facebook friends

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


प्रश्न :- "लग्न" हा स्वर्गाचा दरवाजा आहे?
उत्तर :- होय. पण बाहेर जाण्याचा..!!

प्रश्न :- भांडणात एका बायकोबरोबर कोणी जिंकू शकतं का?
उत्तर :- होय.
प्रश्न :- कोण?
उत्तर :- दूसरी बायको..!!

प्रश्न :- "नारी" म्हणजे काय?
उत्तर :- "शक्ती".
प्रश्न :- मग पुरूष म्हणजे?
उत्तर :- "सहनशक्ती"..!!

प्रश्न :- बायको आणि गाडी यांच्यामध्ये काय फरक आहे?
उत्तर :- गाडी बिघडली की बंद पडते आणि बायको बिघडली की सुरू होते.

प्रश्न :- असं कोणतं डिपार्टमेंट आहे, जिथं बायका (महिला) काम करू शकत नाहीत?
उत्तर :- फायर ब्रिगेड.
प्रश्न :- का बरं?
उत्तर :- कारण, बायकांचं काम आग लावण्याचं असतं. आग विझवण्याचं नाही.

FB Share
Category : Funnyमुलगा : ओ काका, कुल्फी कितीला आहे?

कुल्फीवाला : १०, २०, ३० रुपयांना..

मुलगा कुल्फी खातो, आणि घरी जायला निघतो.

कुल्फीवाला : अरे, पैसे दे की?

मुलगा : आई म्हणाली खा, प्या मजा करा... पण पैशाचा लाड नाही करायचा...!

FB Share
Category : Joke..महिन्यातील प्रत्येक दिवसाला,
दिवसातील प्रत्येक तासाला,
तासाच्या प्रत्येक मिनिँटाला आठवण येते तुझी.... क्षणाक्षणाला .....

FB Share
Category : Miss-Youतु अशी काही पाहतेस...,

की काळीज माझं तुझं होतं..

जे कधी माझ्यासाठी धडधडायचं...,

ते आता तुझ्यासाठी धडधडतं..

FB Share
Category : Loveप्रिय होमवर्क ,

जरी सर्व विधार्थी तुला पूर्ण करत आहेत तरीही सर्व लोकं माझाच विचार करत आहेत
.
.
.
.
.
.

.तुझाच जानी दुश्मन फेसबुक
:P

FB Share
Category : Facebookमुलगा : मी तुला KISS करु ?

मुलगी: नको...

मुलगा पुन्हा विचारतो :

मी तुला KISS करु ?

मुलगी : नको रे...

मुलगा पुन्हा एकदा खुप आतुरतेने
विचारतो मी तुला KISS करु ?

मुलगी : मी काय Teacher आहे
का,परमिशन काय
घेतोस....जबरदस्ती नाही का करु
शकत ???

आजकालच्या पोरी लई चालू आहेत
राव :-P

FB Share
Category : Girl-Boy


  Previous  1 2 3 4 5  Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Ganesh Chaturthi - Marathi Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me-Marathi
 • Miss-You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics