Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


नवर्याला
फोन करते

बायको ?: जानु कुठे आहेस ?
आज आपल्याला बाहेर डिनरला जायच आहे उशिर होतोय

वैज्ञानिक : डार्लिंग मि
माझ्या टिम सोबत एक
महत्वाचा प्रयोग करण्यात
व्यस्त आहे

बायको : कसला प्रयोग ?
वैज्ञानिक:आम्ही एक विशिष्ट
थंड तापमानात C2H50h गरम (व्हिस्की) मध्ये H2O पाणी व
तरल पदार्थ C2O (सोडा) यांचे
मिश्रण केले आहे आणि ह्या मिश्रणाचे तापमान अजून 0 डिगरी मध्ये आणण्यासाठी त्यात
H2O (बर्फ) चे गोल तुकडे काही मात्रेत टाकले आहेत आणि आता आम्ही काहीतरी protein(तंदुरी)
तत्वांची वाट बघत प्रयोग शाळेचे
वातावरण nicotine(सिगरेट)
च्या वाफेने सुगंधीत करत आहोत ह्या प्रयोगाला कमीत कमी 5 ते6
तास लागतील आणि मि ह्या प्रयोगाचा हेड आहे त्यामुळे यायला
उशीर होऊ शकतो

बायको : ओहो जानू sorry मि तुम्हाला डिस्टर्ब केल असेल तर
तुम्ही तुमच्या कामावर लक्ष ठेवा
मि माझ्यासाठी खिचडी बनवून
खाईन तुम्ही पण काहीतरी मागवून खाऊन घ्यातुझ्या सुखावणा-या नजरेला...
लागू नये दृष्ट कोणाची कधीही...
नजरेलाही असतं सहृदयी मन...
दावून देते राहुनी अबोल प्रितीही...

Category : Love


कस असत ना आपण एखाद्या व्यक्तीवर
प्रेम
करतो तिच्या सहवासात
वावरतो त्या व्यक्ती सोबत
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतो पण तीच
व्यक्ती जेव्हा आपणास सोडून जाते
आपल्या जीवनातून निघून जाते तेव्हा खुप
वाईट
वाटत...........
कारण आपल्याला त्या व्यक्ती ची सवय
झालेली असते तिच्या सहवासात
राहण्याची
आणि तीच व्यक्ति जेव्हा सोडून जाते
तेव्हा उरतो तो फ़क्त एकांत
आणि तिच्या आठवणीत
आपण खुप खुप रडतो
एकट्याची सुरुवात शेवटी एकटाच

Category : Love


लग्नाप्रसंगात स्त्री आणि पुरूष ह्यांच्या कामांची सविस्तर विभागणी

स्त्रीयांची कामे

१-हेवी मेकअप(बटबटीत) करुन ऊसने हास्य मिरवत स्वतःचे फोटो घेणे!!!

२-तयार होऊन मिरवायला आलेल्या, बायकांच्या ड्रेसची चर्चा(बहुतेक बाईस ड्रेस सेंस नसण्याचे प्रमाणपत्र देणे)

३-ड्रेस बघून विचारणे..."केव्हढ्याला घेतला!!?

४- कोंडाळ करुन मग चर्चा!!"ति बघ!!तिकडे अग पलिकडे!! दिसली का!!??!!
न दिसायला काय झाल!

५-बोलतांना मधून मधून "wow,so nice ha!!!,omg असे बोलता बोलता खिदळणे!!

पुरुषांची कामे

१-मुलांना सांभाळणे आणि खेळवणे

२-मुलांना फुगे घेऊन देणे आणि ते हातातून निसटून हवेत ऊंच जाऊ नये ह्याची पुरेपूर काळजी राखणे!!

३-मोबाईलने बायकोचे फोटो घेणे. जर फोटो पसंत नाहीच पडला तर मग "तुंम्हाला मेला एक फोटो धड निट घेता येत नाही" ऐकून घेण्याची मनाची तयारी!!!

४-बुफे जेवणात, बायकोला एका जागी बसवून, आणखी हवे असलेले खाद्यपदार्थ-मिठाई,पापड,लस्सी,पुरया,पाणी, पेपर नॅपकिन,ईतर आवश्यक गोष्टी पुरवणे!!!

५-वर सांगितलेली कामे पार पाडताना,ईतर स्त्रीयांकडे बघणे :D

Category : Husband-Wife


कधी असही जगाव लागतं....खोट्या हास्याच्या पडद्या आड खरे दुःख लपवाव लागतं....कर्तव्याच्या नावाखाली स्वतःला राबवाव....इतरांना आनंदी ठेवण्यासाठी डोळ्यातलं पाणी लपवाव लागतं....खुप इच्छा असुन देखील नाही म्हणाव लागतं....खुप प्रेम असुन देखील नाही अस दाखवाव लागतं.... अस इतरांना हसवता हसवता कधी खुप रडाव लागतं....
कधी कधी असही जगाव लागतं.

Category : Sad


कंजुस
बापाला त्याचा मोठा मुलगा बोलतो:
"पप्पा माझि गर्लफ्रेँड
pregnant
झाली आहे. ५०,०००रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहीच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
दोन महिन्यानंतर
त्याचा लहान
मुलगा बौलतो: "पप्पा माझि गर्लफ्रेँड pregnant
झाली आहे. ७५,००० रुपये मांगत आहे,चुप राहण्यासाठी ."
:
कंजुस काहिच न बोलता पैसे देऊन देतो.
.
६ महिऩ्यानँतर
कंजुसची कुँवारी मुलगी बोलते: "डॅडी, मी pregnant
आहे.!"
.
कंजुस तिला मिठी मारतो आणि तीचा कपाळाला चुँबन
देउन बोलत: "शाबाश बेटी, आता पैसे घ्यायची माझी बारी आली आहे..

Category : Joke

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page