Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Latest Marathi Status & Latest Marathi Sms


माहित नाही
तू जवळ असल्याचा इतका भास का होतो
जेव्हा माझे हृदयाचे ठोके वाढतात
तेव्हा बोलत असतात तुझे ओंठ शांतपणे
जेव्हा थंड हवेत पण श्वासाची गरम झळ येते
तेव्ह तुझे डोळे साद घालत असतात निवांतपणे
जेव्हा तुझा चेहरा अभिप्राय घेवून येतो
तेव्हा तुझें चित्र डोळ्यात पोहत असतात
जेव्हा तो निष्पाप प्रश्न घेवून येतो
तेव्हा मला भिंतीवरचे आरसे सुधा बघत असतात
तुला कोणताच वचन दिला नाही मी
मग मी तुझी वाट का पाहत असतो
अनावश्यकपणे संमती मिळाल्यावर
हा हृदय खूप अस्वस्थ का असतो
माहित नाही
तू जवळ असल्याचा इतका भास का होतो

Category : Love


वेळ पण शिकवते आणि गुरु पण शिकवतात..
दोघात फरक फक्त इतकाच आहे कि,
गुरु शिकवून परीक्षा घेतात..
आणि
वेळ मात्र परीक्षा घेऊन शिकवते...!!

Category : Life


साला फेसबुक वर fake_account काढायची पन
हद्द झाली...
.
.
.
.
.
.
.
.
बाहुबली ची request आली आहे . :P

Category : Facebook


विश्वासाला तडा गेल्यावर
.
काही मार्गच ऊरत नाही,
.
तरीपण विश्वास ठेवावा लागतो
.
नाहीतर जगन्याची आशाच ऊरत नाही..

Category : Wise


तुझे प्रेमळ दोन शब्द...
मनात उमंग भरतात...,
आयुष्य का जगावे ...
याला ते कारण बनतात....

Category : Love


१. कावळा नेहमी सरळ का उडतो?.. कारण.. तो म्हणतो.. उगाचच.."का-वळा?"..
२.बगळा नेहमी एक पाय उचलून का उभाराहतो?... कारण.. दोन्ही पायउचलले तर पडेल ना !!...
३.मुर्गी पहेले या अंडा ?... सोप्पं आहे.. जिसका ऑर्डर पहेले दो वोपहेले आयेगा ना !!
४.फ्रान्स मधल्या गायी नेहमी आनंदी का असतात ?.. कारण.. त्यांच्या दुधाचे "चीज होते"!!
५.बैल रात्री गोठ्यात काय करतात?.. सोप्पं आहे.. "गाई"

Category : Funny

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
Religious Facebook Pics
FB Page