Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Miss-You Marathi Status & Miss-You Marathi Sms


तुझ्या पासून असं दूर होताना
डोळ्यात पाणी आल ...
तू दुसरीचा ऐकून
काळ्जाच पण पाणी झाल ....

मला माहित आहे तू तुझ्या मनाचा राजा आहेस ...
पण तुला माहित नाही की....कि...,
तू माझ्या डोळ्यातले पाणी आहेस ..
माझ्या हृदयाचे स्पंदन आहेस...
माझा श्वास आहेस...

विसरावे तुला म्हणते रोज...
खूप प्रयत्न करते...
पण त्याच क्षणी तुला पुन्हा आठवते ..

बस तुलाच आठवते...

Category : Miss-You


आठवण आली कि मन कासावीस होतं
त्याच आठवणीत मन जणू रडू लागतं
मन माझं तर वेडच आहे
कसं सावरू ह्या वेड्या मनाला
जे आजून तुझ्यातच रुजलं आहे
तू येशील म्हणून मनाला आवरला आहे.

Category : Miss-You


मला माहित आहे..,
मी तुला आवडत नाहि..!
अन् माझा मात्र..,
तुझ्या आठवणिशिवाय एक क्षणहि जात नाहि.!!

Category : Miss-You


आठवणीच्या सागरात मासे कधिच
पोहत नाहीत...

अमावस्येच्या रात्री चंद्र
कधी दिसत नाही...

कितीही जगले कुणी कुणासाठी,
तरी कुणीच कुणासाठी मरत नाही...

अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला,
पण नशिबाचे चक्र थांबत नाही...

प्रेम कितीही करा आयुष्यात कुणावर,
पण त्याचे मोल सहज कुणाला कळत नाही....

Category : Miss-You


दोन गोष्टी माझ्यासमोर आल्या ना, की
मला काय करायचे ते कळतचं..
एक म्हणजे तू आणि
दुसरी म्हणजे तुझी आठवणं ...

Category : Miss-You


आज तुझी खूप आठवण आली,
म्हणून मुद्दामच मोबाइल काढला,
तुझा जुना नंबर शोधून,
बंद असून सुद्धा एकदा तपासून पहिला,
नंबर अन अवेलेबल दाखवत होता,
इथे श्वास सारखा फुलत होता,
का माहित नाही कसतरीच झालेलं,
मनात सारखं काहीतरी चाल्लेल,
हो तिथेच गेलेलो मी,
जिथे पहिल्यांदा भेटलो होतो,
नजरेला नजरा देत,
एकत्र राहणार बोललो होतो,
तू मात्र निघून गेलीस,
पण मी माझ दिलेलं वचन पूर्ण करतोय,
मी अजूनहि तुझी तिथेच वाट
पाहतोय,
तू गेल्यावरही तू जवळ असल्याचा भास
होतोय..

Category : Miss-You

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page