Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Marathi-Holi Marathi Status & Marathi-Holi Marathi Sms


Jivnachya watewar Kalyanche bandh futun jatat,
Wahun jate sahwasache pani,
Tarihi Maitricha Ankur tag dharun rahto…
Karan bhijat rahtat tya Aathavani
HAPPY HOLI

Category : Marathi-Holi


B रंग होळीचा असा हा चढतो इथे
भांग प्रेमाची अशी मी भरतो इथे
G सावर सावर प्रिया मजला आवर
पाण्याची मटकी अन दूर ती घागर
B अंग भिजवून थिजवून टाकू असे
बहर ज्वानीचा आज हा कळतो इथे
रंग होळीचा असा हा चढतो इथे
B जल्लोष जोश असा उधाणाला पुन्हा
तुला छेडण्याचा आता केला गुन्हा
G बरे हे खरे तरी मानले तूच रे
झाले मी चिंब रंग ओला जळतो इथे
रंग होळीचा असा हा चढतो इथे
B मी माझा आता तुझा झालो ग
विसुरुनी असा का मलाच गेलो ग
G मीही हरले तुला सख्या रे प्रिया रे
रंग होळीचा प्रेमात भिनतो इथे
रंग होळीचा असा हा चढतो इथे

Category : Marathi-Holi


उद्या तुला भिजवायला समुद्रही कमीच आहे
उद्या तुला रंगवायला इन्द्रंधनुही कमीच आहे
मला माहीत आहे तुझी स्वप्नं फ़ार मोठीआहे
ततुला स्वप्नं पाहण्यासाठी ही रात्रही कमीच आहे.
उद्या तु रंगाना जवळ येवुही देणांर नाहीस
उद्या तु आगीला निट जळूही देणांर नाहीस
आजच शप्पत देउन जाशील मला तु नेहमीची
उद्या तु मला डोळ्यातुन गळूही देणांरनाहीस
"सणाला तरी हसत जा" तु अस म्हणशील"
बाहेरच जग पाहत जा" तु असही म्हणशील
"कोणी लाख दुःखं देउदेत तुला या जगात पण
तु मात्र सुखाने जगत जा" तु असही म्हणशील.
पण यदाच्या होळीला मी ही भिजेन म्हणतोय
यदांच्या होळीला एकदा मी ही रंगेन म्हणतोय
आठवतय एकदाच रंगलो होतो तुझ्या रंगातआता
तुही रंग बदलेस म्हणून शब्दरंगात जगेन म्हणतोय.

Category : Marathi-Holi

 Prev 1Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page