Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Love Marathi Status & Love Marathi Sms


तुझ्या सुखावणा-या नजरेला...
लागू नये दृष्ट कोणाची कधीही...
नजरेलाही असतं सहृदयी मन...
दावून देते राहुनी अबोल प्रितीही...

Category : Love


कस असत ना आपण एखाद्या व्यक्तीवर
प्रेम
करतो तिच्या सहवासात
वावरतो त्या व्यक्ती सोबत
प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतो पण तीच
व्यक्ती जेव्हा आपणास सोडून जाते
आपल्या जीवनातून निघून जाते तेव्हा खुप
वाईट
वाटत...........
कारण आपल्याला त्या व्यक्ती ची सवय
झालेली असते तिच्या सहवासात
राहण्याची
आणि तीच व्यक्ति जेव्हा सोडून जाते
तेव्हा उरतो तो फ़क्त एकांत
आणि तिच्या आठवणीत
आपण खुप खुप रडतो
एकट्याची सुरुवात शेवटी एकटाच

Category : Love


प्रेमाची माझ्या वाट अतिशय खडतर हि..
दमलेत पाय माझ्या हृदयाचेही..
बोल ना..का म्हणालीस..,
"आहेत आपल्या वेगळ्या वाटा..??"
हाच तर रुतून बसलाय काटा..

Category : Love


जीवनाच्या वाटेवर चालताना मी जगेन अथवा मरेन, आयुष्याच्या शेवट पर्यंत मी तुझ्यावरच प्रेम करेन. याला म्हणतात जिवापाड एक लव स्टोरी.........!

Category : Love


जायचच होते निघून तर जाताना वळलास का?
जातानाही मग त्या वळनावर थांबलास का?

कधीच बोलला नाहीस तू
मी ही नाही बोलले
त्या मूक भावनेत शब्द आडवे नाही आले
अचानक असं नको ते बोललास का..

तुझ आसपास असणेही मला मोहरून टाकायच
हे फ़क्त मलाच नाही तुलाही समजायचे
इतके समजून ही तु अचानक गेलास का?
जातानाही मग त्या वळनावर
थांबलास का?

किंवा तुझे वागणे बोलणे पूर्णपणे normal असेल
मी काढलेला सोयीस्कर अर्थ असेल
तु वळावसे जाताना ही माझी आस असेल
आणि तुझे वळणावर थांबणे हा फ़क्त भास असेल..

Category : Love


मी नेहमीच तुझ्या बरोबर आहे
कधी तुझी सावली बनून
कधी तुझे हसू बनून
आणि कधी तुझा श्वास बनून..

Category : Love

 Prev 123Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page