Mobile Sms, Status Updates and images. Hindi, Marathi, Punjabi and English messages.

Cute Marathi Status & Cute Marathi Sms


दोन गोष्टिंचा त्रास सर्वांना च होतो.
1 म्हणजे भलत्याच ठिकाणी लावलेले injection...
अन दुसर म्हणजे प्रेम.....
ज्याचा सगळ्यात जास्त त्रास होतो.
पण कोणाला सांगू पण शकत नाही

Category : Cute


ज्युनिअर KG च्या लहान मराठी मुलीने
"What's your mother's name?"
ह्या प्रश्नावर दिलेले गोड उत्तर...
.
.
.
.
.
.
.
.
कधी नाव नाही विचारलं पण मी "आई" म्हणते.:)

Category : Cute


ज्युनिअर केजी च्या लहान मराठी मुलाने "What's your mother's name?" ह्या प्रश्नावर दिलेले गोड उत्तर...
..
..
..
..
..
..
..
..

कधी नाव नाही विचारलं पण मी "आई" म्हणतो.

Category : Cute


पाचवीतील मुलाने त्याच्या गर्लफ्रेँन्डसाठ­ी लिहलेले
लव्ह लेटर....

प्रिय. अंजु. . . . .
लव्ह लेटर पाठवण्यास
कारण की,
मला तु खुप आवडतेस..
तु पण माझ्याकडे सारखी बघत असतेस..
.
म्हणुन मला वाटतंय,
मी पण तुला आवडतो.. .
मी जर तुला आवडत असेन
तर,
मला गणिताच्या पेपरला मदत कर..
.
तु डोक्यात लाल रिबीन लावत नको जाऊ,
तुझ्या मागं मंदाकिनी बसते
ना..
.
ती तुझ्या रिबीन वर पेनची शाई सोडते, मला तिचा खुप राग येतो..
.
ती माझ्या घराशेजारीचं राहते,
शाईचा बदला घ्यायचा
म्हणुन मी तिच्या घराची बेल वाजवुन पळुन
जातो..
.
तु फेअर अँन्ड लव्हली लावत जा, आणखी गोरी होशील..
.
तुझ्या शेजारी बसणारी शीतल आणि सोनाली दोघीही तुझ्यापेक्षा जास्त गो-या आहेत.. .
पण त्या मला आवडत नाही..
.
पत्राचा राग आल्यास मला परत दे..
.
सरांना देऊ नकोस......
.
तुझा प्रियकर...
संजु

Categories : Cute   Love  

 Prev 1Next
Marathi Sms & Status
Marathi Facebook Pics
 • Attitude
 • Boys
 • Facebook
 • Family Mother
 • Family - Father
 • Friends
 • Funny
 • Good-Morning
 • Good-Night
 • Joke
 • Life
 • Love
 • Me Marathi
 • Miss You
 • Motivational
 • Nice
 • Sad
 • Wise
FB Page